Hem

ICB Umeå AB

Torr-is blästring

Blästring Återvinningsbatterier

Inplastning inför blästring för att undvika spridning av smuts till känsliga processer

Blästring roterande värmevävlare

 

 

 

 

 

Blästring av roterande värmeväxlare

 

  • Ökat luftflöde = Lägre energi åtgång
  • Höjd verkningsgrad = Lägre energi åtgång

 

FÖRE

EFTER

Den mörka delen i mitten är det som ej blästrats än