Om

ICB Umeå AB

Torr-is blästring

ICB Umeå AB

Företaget startades i december 2013

Företaget ägs och drivs av Andreas Öhman och Erik Sandström

Tillsammans har vi över 20 års erfarenhet avseende drift och underhåll av stora som små ventilations anläggningar

Vi har i dagsläget b.la ett Ramavtal med Umeå kommun på isblästring av ventilationsaggregat

Vi utför Torr-is blästring på

 

  • Fläktar
  • Värmeväxlare
  • Värme/Kyl batterier
  • Elektrisk utrustning
  • Elmotorer t.ex vid renovering
  • Ventilations aggregat
  • Klotter sanering
  • Grov rengöring
  • mm

 

 

Har ni några frågor eller är i behov av hjälp

Tveka inte hör av er

/ ICB

Kontakta oss

 

Andreas Öhman

07x-xxxxxxx

andreas@icb.nu

 

Erik Sandström

07x-xxxxxxx

erik@icb.nu